0528222400

מהיר

meter-fast, meter-fast, speed, performance, fast

אמין

medal3, medal, prize, first

מקצועי

stack-checkmark, stack-checkmark, files, paper, pages

תמלול הקלטות "מילה בסלע" - מאז 1991

קבלת התמליל

file-pdf, file-pdf, file, format, pdf
file-word, file-word, file, format, word, docx

תשלום

credit, credit, card, purchase, payment, ecommerce

קבלת התמליל בפורמט PDF / WORD בתוספת חוות דעת מומחה לבית המשפט

תשלום מול נציג שירות

מהו תמלול הקלטות? 
תמלול הקלטות הינו שכתוב / שקלוט של הנאמר בהקלטה על גבי מסמך. 
מסמך זה יכול להיות דף פוליו או מסמך אלקטרוני.

באילו מקרים נצטרך להשתמש בשירותי תמלול?
1. כאשר נידרש להציג הקלטה כראייה בבית משפט נידרש לתמלל את ההקלטה ולהגיש אותה כתובה על גבי מסמך וזאת על מנת שהשופט/ת יוכל/תוכל לקרוא ולהתייחס לראייה.

2. כאשר נידרש לשכתב הקלטת דירקטוריון.

מהו התהליך בקבלת תמליל?
1. שליחת הקבצים דרך האתר + מתן הצעת מחיר
2. קבלת התמליל על גבי מסמך PDF / WORD.
3. תשלום בעזרת נציג.

כמה עמודים שווה דקת הקלטה ?

בדרך כלל דקת הקלטה טלפונית באיכות טובה שווה לעמוד אחד.
זאת אומרת, אם יש לנו הקלטה שאורכה כ- עשרים דקות, נצטרך לשלם בערך על 20 עמודים. 

בתוך כמה זמן נקבל את התמליל שלנו ?

"מילה בלסע" יודעת לספק את התמליל בתוך זמן סביר של כ- שבוע. במידה וקיימת דחיפות מסויימת, ניתן לספק את התמליל על פי דרישת הלקוח (תיתכן עלייה במחיר בהתאם)

תמלול הקלטות - מילה בסלע

 
©  2019 מילה בסלע | 0528222400 | info.mila.basela@gmail.com